Project

General

Profile

MT7622 » History » Version 4

Oleksandr Rybalko, 12/14/2019 12:11 AM

1 4 Oleksandr Rybalko
h1. MT7622 AArch64
2 2 Oleksandr Rybalko
3 2 Oleksandr Rybalko
Tags: [[ARM]] [[ARMv8]] [[AArch64]] [[Mediatek]]
4 3 Oleksandr Rybalko
5 3 Oleksandr Rybalko
h2. CPU & GPU
6 3 Oleksandr Rybalko
7 3 Oleksandr Rybalko
CPU Type: Arm Cortex-A53
8 3 Oleksandr Rybalko
CPU Bit: 64-bit
9 3 Oleksandr Rybalko
CPU Core: Dual (2)
10 3 Oleksandr Rybalko
CPU Frequency: 1.36GHz
11 3 Oleksandr Rybalko
12 3 Oleksandr Rybalko
h2. Connectivity
13 3 Oleksandr Rybalko
14 3 Oleksandr Rybalko
IEEE 802.11: Wi-Fi 4 (b/g/n)
15 3 Oleksandr Rybalko
Wi-Fi Freqency: 2.4GHz
16 3 Oleksandr Rybalko
Antenna: 4T4R
17 3 Oleksandr Rybalko
Ethernet: FE SW, RGMII and SGMII
18 3 Oleksandr Rybalko
PCI-Express: Host(2) Gen 2.0
19 3 Oleksandr Rybalko
USB: USB 2.0 Host/Device, USB 3.0 Host
20 3 Oleksandr Rybalko
Slow I/O: ADC, Audio Amplifier, GPIO, I2C, I2S, IR, PMIC I/F, PWM, RTC, SPI, UART
21 3 Oleksandr Rybalko
22 3 Oleksandr Rybalko
h2. Internal Hardware Features
23 3 Oleksandr Rybalko
24 3 Oleksandr Rybalko
Network Accelerator: NAPT+HQoS, MediaTek Wi-Fi Warp Accelerator
25 3 Oleksandr Rybalko
Flash: SDXC, eMMC
26 3 Oleksandr Rybalko
Storage Accelerator: Yes
27 3 Oleksandr Rybalko
28 3 Oleksandr Rybalko
h2. Software
29 3 Oleksandr Rybalko
30 3 Oleksandr Rybalko
Crypto: ARM NEON Crypto Extensions
31 3 Oleksandr Rybalko
32 3 Oleksandr Rybalko
h2. Bundled Platform
33 3 Oleksandr Rybalko
34 3 Oleksandr Rybalko
MT7622A: Full feature set
35 3 Oleksandr Rybalko
MT7622B: Router-only capabilities